Chính sách hoàn tiền

Điều kiện áp dụng hoàn tiền

Tại Enjoy Sport, chúng tôi hỗ trợ việc hoàn tiền trong vòng 30 ngày kể từ khi dịch vụ của quý khách được kích hoạt trên hệ thống.

Đối với tất cả các yêu cầu hoàn tiền của khách hàng đều được đáp ứng.

Hướng dẫn hoàn tiền

Trong một số trường hợp dịch vụ không đạt các yêu cầu kỹ thuật mà chúng tôi đã cam kết hay một lý do nào khác mà quý khách nhận thấy chưa hài lòng, vui lòng gửi yêu cầu (phone, chat, email) mô tả chi tiết tới Enjoy Sport. Sau đó chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục hoàn tiền về tài khoản của khách hàng.

Việc mô tả chi tiết các thông tin sẽ giúp Enjoy Sport có thể nắm bắt được lý do và có thể hỗ trợ bạn hoặc đây cũng là một trong những kiến nghị giúp khả năng yêu cầu hoàn tiền của bạn được diễn ra nhanh chóng và đem lại sự hài lòng nhất.

Thời gian thực hiện hoàn tiền

Khi Quý khách hàng gửi yêu cầu hoàn tiền đến phòng hỗ trợ tại Enjoy Sport, việc xử lý hoàn tiền sẽ được tiến hành trong thời gian hành chính của ngày làm việc tiếp theo gần nhất.

Thời gian thực hiện là 07 ngày tính từ ngày yêu cầu hoàn tiền.

Thay đổi thông tin chính sách

Enjoy Sport hoàn toàn có quyền thay đổi hoặc cập nhật các chính sách trên giúp đảm bảo quyền lợi giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ (Enjoy Sport) trong quá trình phân phối và cung cấp dịch vụ.