Hướng dẫn mua hàng [Purchase guide]

Chọn sự kiện mà bạn có tham gia ở phần sự kiện mới nhất hoặc menu Sự kiện
Select the event you participated in in the latest event section or the Events menu

 

Tìm ảnh theo số thi đấu của bạn ở ô tìm kiếm sau đó chọn ảnh mà bạn muốn xem
Find photos by your competition number in the search box then select the photo that you want to see

 

Kiểm tra giá cả & đưa ảnh vào đơn hàng
Check price & put photos in order

 

*** Trường hợp bạn chưa đăng nhập thì hệ thống sẽ yêu cầu đăng nhập để giúp bạn lưu trữ thông tin & quản lý hình ảnh đã mua.
*** In case you are not logged in, the system will ask you to log in to help you store information & manage purchased images.

 

Bấm vào phần Giỏ hàng để xem lại những ảnh đang chọn & qua bước thanh toán.
Click on the Cart section to review the selected photos & go through the checkout step.

 

- Kiểm tra lại chi phí.
- Chọn phương thức thanh toán.
- Xem lại điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật. Nếu bạn thấy hài lòng hãy chọn & bấm Hoàn tất để qua bước thanh toán.

- Check the cost.
- Select the payment method.
- Review the terms of use, privacy policy. If you are satisfied, select & click Finish to go through the payment step.

 

Chọn hình thức thanh toán:
Hiện tại Enjoy Sport đang liên kết cùng hệ thống thanh toán của VNPAY. Đây là một trong những hệ thống thanh toán dễ dàng & bảo mật hàng đầu Việt Nam. Mang tới cho bạn những trải nghiệm tốt nhất & an toàn nhất.

Choose the payment method:
Currently Enjoy Sport is affiliated with VNPAY's payment system. This is one of the leading easy & secure payment systems in Vietnam. Bring you the best & safest experience.

 

Tiến hành thanh toán
Proceed with payment

 

Sau khi thanh toán hoàn tất, hệ thống sẽ dẫn bạn về trang quản lý đơn hàng, hoặc bạn có thể chủ động kiểm tra đơn hàng của mình bằng cách chọn Tài khoản
After payment is completed, the system will lead you to the order management page, or you can actively check your order by selecting Account

 

Chọn 1 ảnh đã mua bất kỳ để xem & tải ảnh chất lượng cao, hoặc bạn có thể chủ động vào trang quản lý ảnh đã mua & tải ảnh chất lượng cao bằng cách chọn Bộ sưu tập
Select any purchased photos to view & download high quality photos, or you can actively go to the management page of purchased photos & download high quality photos by selecting Collections