Phương thức thanh toán [Payment Methods]

[English below]

1. Thanh toán Online bằng thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (VISA, Master Card, Union Pay, JSB) - Thanh toán bằng quét mã QR PAY

VNPAY QR là giải pháp thanh toán hiện đại do Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) phát triển. Khách hàng sử dụng tính năng QR Pay được tích hợp sẵn trên ứng dụng Mobile Banking của các ngân hàng liên kết (tìm trong mục menu của các ứng dụng này trên điện thoại), tiến hành quét mã QR Pay, nhập mã giảm giá (nếu có) và thanh toán trực tiếp từ tài khoản ngân hàng. Quý khách hàng lưu ý sử dụng đúng ứng dụng Mobile Banking của từng ngân hàng trên điện thoại.


[English]

1. Online payment by domestic ATM cards, international cards (VISA, Master Card, Union Pay, JSB) - Payment by scanning QR code PAY

VNPAY QR is a modern payment solution developed by Vietnam Payment Solutions Joint Stock Company (VNPAY). Customers use the QR Pay feature built into the Mobile Banking application of affiliated banks (found in the menu of these applications on the phone), scan the QR Pay code, enter the discount code (if any) and pay directly from the bank account. Customers note to use the correct Mobile Banking application of each bank on the phone.