Phương thức thanh toán [Payment Methods]

[English below]

1. Thanh toán Online bằng thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (VISA, Master Card, Union Pay, JSB) - Thanh toán bằng quét mã QR PAY

VNPAY QR là giải pháp thanh toán hiện đại do Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) phát triển. Khách hàng sử dụng tính năng QR Pay được tích hợp sẵn trên ứng dụng Mobile Banking của các ngân hàng liên kết (tìm trong mục menu của các ứng dụng này trên điện thoại), tiến hành quét mã QR Pay, nhập mã giảm giá (nếu có) và thanh toán trực tiếp từ tài khoản ngân hàng. Quý khách hàng lưu ý sử dụng đúng ứng dụng Mobile Banking của từng ngân hàng trên điện thoại.

2. Thanh toán chuyển khoản

CÔNG TY TNHH ENJOY SPORT
Số tài khoản: 4008899999
Tại ngân hàng: TMCP Quân Đội (MBBank)

Nội dung chuyển khoản theo cú pháp:
Mã đơn hàng - Số điện thoại đặt hàng - Tên khách hàng 
Ví dụ: 180182 0912345678 Anh Tuan

Nếu Quý khách thực hiện chuyển khoản, vui lòng gửi ủy nhiệm chi về email info@enjoysport.vn để Enjoy Sport hỗ trợ xử lý nhanh đơn hàng.

3. Thanh toán trực tiếp tại công ty

Địa chỉ: 537/63 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ 2 đến Thứ 6 từ 8h đến 17h


[English]

1. Online payment by domestic ATM cards, international cards (VISA, Master Card, Union Pay, JSB) - Payment by scanning QR code PAY

VNPAY QR is a modern payment solution developed by Vietnam Payment Solutions Joint Stock Company (VNPAY). Customers use the QR Pay feature built into the Mobile Banking application of affiliated banks (found in the menu of these applications on the phone), scan the QR Pay code, enter the discount code (if any) and pay directly from the bank account. Customers note to use the correct Mobile Banking application of each bank on the phone.

2. Transfer payment

ENJOY SPORT CO., LTD

Account number: 4008899999

At the bank: Military Joint Stock Commercial Bank (MBBank)

Contents of transfer by syntax:

Order code - Order phone number - Customer name 

Example: 180182 0912345678 Mr. Tuan

If you make a transfer, please send the payment authorization to the email info@enjoysport.vn to Enjoy Sport support the fast processing of orders.

3. Direct payment at the company

Address: 537/63 Nguyen Oanh, Ward 17, Go Vap District, Ho Chi Minh City

Monday to Friday from 8h to 17h