CARAVAN 2030 LẦN THỨ 31 TRAO TẶNG DỰ ÁN THƯ VIỆN LẦN THỨ 14 “NẪU NHỚ NẪU THƯƠNG”